Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Informatii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale intreprinderii sociale 2BE GROUP SRL, denumita in continuare ”2BE”, în calitate de operator de date cu caracter personal. Această Politică are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.skyrun.skytower.ro („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, 2BE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul 2BE, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, 2BE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / comentarii, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

2BE colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

  • În cazul în care sunteți utilizator al Paginii de internet
  • În cazul în care cereți o ofertă de preț prin Pagina de internet

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul Site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul. Pentru cei care solicită informații și oferte de la 2BE, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru vă putea transmite informațiile cerute.

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind serviciile vizate. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal  pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

În cazul în care sunteți partener contractual al 2BE utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat (de exemplu, inchirierea unei biciclete). De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct.

Prin completarea formularului online și înscrierea la competiția SkyRun, numele, categoria de concurs (pe gen si varsta), orașul, numărul de concurs al fiecărui participant va figura în lista oficială a participanților și în lista/clasamentul persoanelor care au finalizat cursa (cu timpul aferent), pe site-ul oficial.

În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al unui partener contractual al 2BE
Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru contractual. În acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale 2BE, expiră.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, 2BE poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină 2BE în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea Site-ului;
  • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către 2BE prin intermediul Site-ului;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către 2BE nu vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să ne contactați la contact(@)2-be.ro
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la contact(@)2-be.ro

Scroll to Top